Nosaukums
Tabula (tabula)
Laika limits
0.10s
Atmiņas limits
256.0 MB
Grūtība
62%

Definīcija

Divās vienādās taisnstūrveida rūtiņu tabulās, kurās ir N rindas un M kolonnas (N un M – naturāli skaitļi) pēc kārtas ierakstīti skaitļi no 1 līdz N×M - vienā pēc kārtas pa rindām, otrā - pa kolonnām. 

Piemēram, ja N=4 un M=7, tad tabulu aizpildījums ir šāds:

Kā redzams, četri skaitļi – 1, 10, 19 un 28 abās tabulās atrodas vienā un tajā pašā rūtiņā.

Uzrakstiet programmu, kas ievadītām N un M vērtībām nosaka to skaitļu skaitu, kas abās tabulās atrodas vienā un tajā pašā rūtiņā!


Ievaddatu raksturojums

Ievaddatu pirmajā rindā doti divi naturāli skaitļi N(tabulas rindu skaits, N≤10^18) un M(tabulas kolonnu skaits, M≤10^18), kas atdalīti ar tukšumzīmi.


Izvaddatu raksturojums

Izvaddatu vienīgajā rindā jāizvada naturāls skaitlis – to skaitļu skaits, kas abās tabulās atrodas vienā un tajā pašā rūtiņā.


Piezīmes

Latvijas 28. informātikas olimpiādes otrais posms jaunākās (8.-10. klašu) grupas uzdevumi.


Paraugdati

Stdin
4 7
Stdout
4

Stdin
3 2
Stdout
2

Uzdevums tiek aizsargāts ar autortiesībām un tā kopēšana vai neatļauta izmantošana ir aizliegta.