matisens32

Atrisinātie uzdevumi 4
Neatrisinātie uzdevumi 4
Iesūtījumi 9
Punkti 15