Gusts16

Atrisinātie uzdevumi 2
Neatrisinātie uzdevumi 2
Iesūtījumi 5
Punkti 7