Ehlikopteris

Atrisinātie uzdevumi 2
Neatrisinātie uzdevumi 1
Iesūtījumi 4
Punkti 9
Neatrisinātie uzdevumi