Nosaukums
Ceļojums ar zirgu (zirgs)
Laika limits
1.00s
Atmiņas limits
256.0 MB
Grūtība
97%

Definīcija

Taisnstūrveida rūtiņu laukuma izmēri ir n*m rūtiņas. Laukuma kreisajā apakšējā rūtiņā (1;1) atrodas šaha zirdziņš (1.zīmējums). Šaha zirdziņš var pārvietoties pēc šaha likumiem - katrā gājienā iet vienu lauciņu pa vertikāli un divus pa horizontāli vai arī divus pa vertikāli un vienu pa horizontāli. Tā, piemēram, ja n=4 un m=3 un zirdziņš atrodas rūtiņā (2;1) skat.2.zīm.), tad nākošajā gājienā tas drīkst pārvietoties tikai uz kādu no sekojošiem lauciņiem: (1;3), (3;3) vai (4;2). Dotām naturālu skaitļu n,m,i,j vērtībām (n<=100,m<=100,i<=n,j<=m) noteikt, kāds mazākais zirdziņa gājienu skaits nepieciešams, lai no rūtiņas (1;1) nonāktu rūtiņā ar koordinātām (i;j). Ja šajā rūtiņā nonākt nav iespējams, izvadiet tekstu "NEVAR".


Ievaddatu raksturojums

Ievaddatu vienīgajā rindā doti naturāli skaitļi n,m,i,j, kas savā starpā atdalīti ar tukšumsimbolu.


Izvaddatu raksturojums

Izvaddatu vienīgajā rindā jāizvada viens naturāls skaitlis: mazākais nepieciešamais zirdziņa gājienu skaits, lai no rūtiņas (1;1) nokļūtu rūtiņā (i;j). Ja šajā rūtiņā nonākt nav iespējams, tad šajā rindā jābūt vārdam "NEVAR".


Paraugdati

Stdin
5 3 1 2
Stdout
3

Stdin
100 2 2 2
Stdout
NEVAR

Uzdevums tiek aizsargāts ar autortiesībām un tā kopēšana vai neatļauta izmantošana ir aizliegta.