Nosaukums
Zili zaļā tabula (zilzal)
Laika limits
1.00s
Atmiņas limits
256.0 MB
Grūtība
17%

Definīcija

Tabula sastāv no M+1-as rindas. Pirmās M rindas ir zaļas, bet pēdējā, M+1-ā rinda ir zila. Katrā rindā ir N skaitļi, katrs no kuriem atrodas robežās no 0 līdz P-1 (ieskaitot). Ar tabulas skaitļiem ir atļauts veikt sekojošas darbības: pie zilās rindas skaitļiem pieskaitīt zaļās rindas skaitļus (pirmo pirmajam, otro otrajam, ...,N-to N-tajam). Ja summa ir lielāka par P-1, tad attiecīgais skaitlis tiek samazināts par P.

Uzrakstiet programmu, kas nosaka, vai ar atļautajām darbībām var panākt, ka visi zilās rindas skaitļi ir 0.


Ievaddatu raksturojums

Ievaddatu pirmā rinda satur naturālu skaitli T (1<=T<=10), kas norāda testu skaitu datos. Katra testu datu pirmā rinda satur trīs naturālu skaitļu P, N un M vērtības, kas atdalītas ar tukšumsimboliem. Zināms, ka 1<=N,M<=100, s<=P<=255. Nākošajās M datu rindās dots pa N skaitļiem - zaļo rindu saturs. Nākošajā rinda doti N skaitļi - zilās rindas saturs.


Izvaddatu raksturojums

Izvaddatos jāizvada atbildes uz katru no testiem atsevišķā rindā. Ja i-tajam testam var panākt, ka visi zilās rindas skaitļi ir 0, jāizvada 1, vai 0 pretējā gadījumā.


Piezīmes

Uzdevums izmantots Ukrainas XIII informātikas olimpiādē 2000.gadā.


Paraugdati

Stdin
2
4 2 2
2 2
2 2
3 3
3 2 4
1 0
2 0
0 0
0 1
2 1
Stdout
0
1

Uzdevums tiek aizsargāts ar autortiesībām un tā kopēšana vai neatļauta izmantošana ir aizliegta.