Nosaukums
Sienas, kuru vairs nav (wrecking_ball)
Laika limits
1.00s
Atmiņas limits
64.0 MB
Grūtība
56%

Definīcija

Gudrinieku ciemā pēc ēku uzcelšanas to ekspluatēšanas laikā bieži tiek veiktas dažādas izmaiņas. Tiek nojauktas sienas, lai apvienotu telpas. Sienas var arī tikt uzceltas, lai telpas atdalītu.

SIA "Gudrais Nekustamais Īpašums" bieži nopērk ēkas, kuras pēc tam pārvērš birojos. Biroju ēkām bieži ir nepieciešams, lai specifiskas telpas būtu sasniedzamas, nepametot ēku. Lai mazinātu pārbūves izmaksas, uzņēmums vēlas noskaidrot, kāds ir minimālais sienu skaits, kas jānojauc, lai telpas A un B būtu sasniedzamas.

 meme


Ievaddatu raksturojums

Pirmajā rindā dots ēkas izmērs kā divi veseli skaitļi - platums N un garums M. (4 ≤ NM ≤ 1000)

Tālāk seko N rindas un M kolonas ar simboliem, kur '#'  apzīmē sienu un '.'  apzīmē grīdu. 'A', 'B' apzīmē telpas A un B.

Tiek garantēts, ka ievaddatos būs tieši viens 'A' un tieši viens 'B'.


Izvaddatu raksturojums

Izvadīt vienu veselu skaitli – atbildi.


Piezīmes

Viens '#' simbols ir viena siena - atkārtojoši '#' simboli ir uzskatāmi par vairākām sienām cieši vienas pēc otras. 


Paraugdati

Stdin
21 32
################################
#...........#....A.....#.......#
#...........#..........#.......#
#.....#.....#.#...#..###.......#
#...........#...................
#...........#..................#
################################
################################
#...........#..................#
#...........#...................
#...........#..................#
########.#############.#########
#...#.......#..................#
....#.......#..................#
#...#.......####################
#...#...........................
##.#############################
#...........#..................#
#......................B.......#
#...........#..................#
################################
Stdout
4

Uzdevums tiek aizsargāts ar autortiesībām un tā kopēšana vai neatļauta izmantošana ir aizliegta.