Nosaukums
Skaitļu virkne (virkne4)
Laika limits
1.00s
Atmiņas limits
256.0 MB
Grūtība
86%

Definīcija

Apskatām skaitļu virkni, kurai a[1]=A un kuru definē sekojoši a[i+1]=a[i]+1/a[i], ja i>0 Uzrakstiet programmu, kas ievadītiem naturāliem skaitļiem A un N noskaidro a[N] visus ciparus pirms komata.


Ievaddatu raksturojums

Ievaddatu pirmajā rindā dots naturāls skaitlis A (0<A<1000), bet otrajā rindiņā dots naturāls skaitlis N (0<N<30000). 


Izvaddatu raksturojums

Izvaddatu pirmajā rindā jāizvada skaitļa a[N] cipari pirms komata.


Piezīmes

86./87.m.g. Latvijas atklātās informātikas olimpiādes neklātienes kārta.


Paraugdati

Stdin
10
13
Stdout
11

Uzdevums tiek aizsargāts ar autortiesībām un tā kopēšana vai neatļauta izmantošana ir aizliegta.