Nosaukums
Attālums starp virknēm (virkatt)
Laika limits
1.00s
Atmiņas limits
256.0 MB
Grūtība
56%

Definīcija

Par attālumu starp divām simbolu virknēm X un Y sauc minimālo operāciju skaitu, kas jāizdara, lai no virknes X iegūtu virkni Y. Par operāciju sauc viena simbola nodzēšana vai uzrakstīšana jebkuras virknes jebkurā vietā. Uzrakstiet programmu, kas ievadītām simbolu virknēm X un Y aprēķina un izvada attālumu starp tām!


Ievaddatu raksturojums

Ievaddatu pirmajā rindā dotas divu naturālu skaitļu garx (virknes X garums, garx<=10000) un gary (virknes Y garums, gary<=10000). Faila otrajā rindā dota virkne X, kas sastāv no latīņu alfabēta burtiem un cipariem. Faila trešajā rindā dota virkne Y, kas sastāv no latīņu alfabēta burtiem un cipariem. Šajā uzdevumā alfabēta mazie un atbilstošie lielie burti tiek uzskatīti par atšķirīgiem.


Izvaddatu raksturojums

Izvaddatu vienīgajā rindā jāizvada viens vesels skaitlis - attālums starp virknēm X un Y.


Piezīmes

Uzdevums izmantots Latvijas atklātās informātikas olimpiādes (1986./87.m.g.) neklātienes kārtā.


Paraugdati

Stdin
4 6
ABRA
KRABIS
Stdout
6

Uzdevums tiek aizsargāts ar autortiesībām un tā kopēšana vai neatļauta izmantošana ir aizliegta.