Nosaukums
Vientuļais skaitlis - 2 (vientsk2)
Laika limits
2.00s
Atmiņas limits
256.0 MB
Grūtība
88%

Definīcija

Par doto naturālo skaitļu virkni ir zināms, ka viens no skaitļiem tajā ir atrodams vienu, bet visi pārējie tieši k(k>1) reizes. Uzrakstiet programmu, kas atrod to skaitli, kas virknē ir atrodams vienreiz!


Ievaddatu raksturojums

Ievaddatu pirmajā rindā dots naturāls skaitlis - kopējais skaitļu daudzums virknē n(n≤2000001). Katrā no nākošājām n faila rindām dots pa vienam naturālam skaitlim, kura vērtība nepārsniedz 2147483647. Skaitlis faila i+1-ajā rindā ir virknes i-tais loceklis.


Izvaddatu raksturojums

Izvaddatu vienīgajā rindā jāizvada tas skaitlis, kas virknē atrodams vienreiz.


Piezīmes

Uzdevums izmantots Baltijas 10.informātikas olimpiādē Ventspilī 2004.gadā


Paraugdati

Stdin
13	
537
295
210
413
413
210
413
210
413
210
537
537
537
Stdout
295

Uzdevums tiek aizsargāts ar autortiesībām un tā kopēšana vai neatļauta izmantošana ir aizliegta.