Nosaukums
Vieninieki (vienin)
Laika limits
1.00s
Atmiņas limits
256.0 MB
Grūtība
50%

Definīcija

Naturāla skaitļa a pieraksts skaitīšanas sistēmā ar bāzi p sastāv no n pēc kārtas sekojošiem vieniniekiem. Uzrakstiet programmu, kas ievadītām p un n vērtībām nosaka, kādas ir lielākās skaitļu 2 un 3 pakāpes ar kurām skaitlis a dalās bez atlikuma.


Ievaddatu raksturojums

Ievaddatos dotas divu naturālu skaitļu p (1 < p < 109) un n (n < 109) vērtības.


Izvaddatu raksturojums

Izvaddatos jāizvada divi veseli nenegatīvi skaitļi: lielākās divnieku un lielākās trijnieku pakāpes kāpinātāju vērtības.


Piezīmes

a=1117=1810 Lielākās divnieka un trijnieka pakāpes ar ko šis skaitlis dalās ir 2 (21) un 9 (32)

Paraugdati

Stdin
17 2
Stdout
1 2

Stdin
10 4
Stdout
0 0

Uzdevums tiek aizsargāts ar autortiesībām un tā kopēšana vai neatļauta izmantošana ir aizliegta.