Nosaukums
Uzver nu! (uzvernu)
Laika limits
1.00s
Atmiņas limits
256.0 MB
Grūtība
50%

Definīcija

Spēles "Uzver nu!" piederumi sastāv no vienā plaknē izvietotiem 7 stieņiem, 21 melnas un 21 baltas bumbiņas. Visas bumbiņas ir vienādi lielas un jebkuru no tām var uzvērt uz jebkura no stieņiem. Visi stieņi ir vienādi un uz katra no tiem vienlaicīgi var būt uzvērtas ne vairāk kā 6 bumbiņas. Stieņi ir numurēti, sākot no kreisās puses pēc kārtas ar naturāliem skaitļiem no 1 līdz 7. Spēli spēlē divi spēlētāji - viens ar baltās krāsas bumbiņām, otrs ar melnās. Spēles sākumā visi stieņi ir tukši. Spēli sāk spēlētājs, kurš spēlē ar baltajām bumbiņām. Katrs spēlētājs pēc kārtas uzver vienu savas krāsas bumbiņu uz kāda no stieņiem. Uzvērtā bumbiņa nokrīt maksimāli zemu - līdz pamatam vai līdz pēdējai uz attiecīgā stieņa uzvērtajai bumbiņai. Nav atļauts pārvietot iepriekšējos gājienos uzvērtās bumbiņas. Katra spēlētāja mērķis ir panākt, lai 4 no paša izvietotajām bumbiņām atrastos vienā līnijā - horizontāli, vertikāli vai "pa diagonāli". Spēlētājs, kuram pirmajam izdodas šo mērķi sasniegt, ir uzvarējis. Ja visas 42 bumbiņas ir uzvērtas un nevienam no spēlētājiem nav izdevies uzvarēt, partija ir beigusies neizšķirti.

1.zīmējumā parādītajā situācijā pirmais spēlētājs ir uzvēris bumbiņu uz 3.stieņa, bet otrais uz 2.stieņa. 2.zīmējumā parādīta situācija, kad uzvarējis otrais spēlētājs (jo bumbiņas uz blakus esošajiem stieņiem 2,3,4,5 ir izvietotas "pa diagonāli"):

Šoreiz spēlētāji ir gadījušies tik slinki, ka nav sekojuši spēles gaitai, bet tikai pierakstījuši visus izdarītos gājienus un spēli beiguši tikai tad, kad visas bumbiņas bija iztērētas un visi stieņi aizpildīti.

Uzrakstiet programmu, kas nosaka, kurš no spēlētājiem un kurā gājienā uzvarēja!


Ievaddatu raksturojums

Ievaddati satur tieši 21 rindu. Katrā rindā ir divi skaitļi, kas atdalīti ar tukšumsimbolu. Pirmais skaitlis i-tajā rindā ir tā stieņa numurs, kur i-tajā gājienā tika uzvērta baltā bumbiņa, bet otrais - tā stieņa numurs, kur tika uzvērta melnā bumbiņa.


Izvaddatu raksturojums

Izvaddatu vienīgajā rindā jāizvada informācija par spēles rezultātu. Ja m- tajā gājienā uzvarēja baltie, tad izvadam jābūt 'BALTIE m' , ja melnie, tad 'MELNIE m' (m- gājiena numurs, 4≤m≤21). Ja spēle beigusies neizšķirti, tad jāizvada 'NEVIENS'.


Piezīmes

Uzdevums izmantots Horvātijas informātikas olimpiādē 2002.gadā


Paraugdati

Stdin
1 1
2 4
6 4
5 1
1 2
7 4
3 4
7 7
4 6
3 5
2 4
6 1
7 3
6 3
6 1
6 3
2 5
7 3
2 7
2 5
5 5
Stdout
MELNIE 7

Stdin
2 2
5 2
3 7
6 1
4 6
3 1
3 5
3 3
6 3
2 5
4 1
6 2
2 5
7 5
1 7
4 4
4 1
7 6
1 7
7 5
6 4
Stdout
BALTIE 5

Stdin
1 2
1 2
1 2
2 1
2 1
2 1
3 4
3 4
3 4
4 3
4 3
4 3
5 6
5 6
5 6
6 5
6 5
6 5
7 7
7 7
7 7
Stdout
NEVIENS

Uzdevums tiek aizsargāts ar autortiesībām un tā kopēšana vai neatļauta izmantošana ir aizliegta.