Nosaukums
Skaitļu upes (upe)
Laika limits
1.00s
Atmiņas limits
256.0 MB
Grūtība
85%

Definīcija

Par skaitļu upi sauc naturālu skaitļu virkni, kur katram tās loceklim n seko skaitlis n+n_ciparu_summa. Piemēram, skaitlim 773 seko 790 (jo 773+7+7+3=790). Skaitļu upi, kuras pirmais skaitlis ir k, sauksim par upi(k). Upes(480) sākums ir {480,492,507,519,...}, savukārt, upes(483) sākums ir {483, 498, 519, ...}.
Līdzīgi kā parastās upes, arī skaitļu upes var saplūst kopā. Tas notiek tad, kad dažādās skaitļu upēs parādās viens un tas pats skaitlis (skaidrs, ka ar visi šim skaitlim sekojošie skaitļi abām upēm būs vienādi). Ja mazākais skaitlis, kas ir gan upē(k), gan upē(l) ir m, tad teiksim, ka upe(k) un upe(l) saplūst pie m. Tā, piemēram, upe(480) saplūst ar upi(483) pie 519, ar upi(507) pie 507 un nekad nesaplūst ar upi(481).
Zināms, ka katra skaitļu upe kādreiz saplūst ar upi(1), upi(3) vai upi(9).
Uzrakstiet programmu, kas ievadītam naturālam skaitlim k nosaka ar kuru no iepriekšnosauktajām trim upēm saplūst upe(k) un pie kāda skaitļa m tas notiek.


Ievaddatu raksturojums

Ievaddatu pirmajā rindā dots naturāls skaitlis k (k < 32768).


Izvaddatu raksturojums

Izvaddatu vienīgajā rindā jāizvada divi naturāli skaitļi - pirmajam jābūt 1, 3 vai 9 (atkarībā no tā, ar kuru upi saplūst upe(k)) un otrajam jābūt skaitlim, pie kura upe(k) saplūst ar šo upi. Abi skaitļi izvaddatos jāatdala ar tukšumsimbolu.


Paraugdati

Stdin
86
Stdout
1 101

Uzdevums tiek aizsargāts ar autortiesībām un tā kopēšana vai neatļauta izmantošana ir aizliegta.