Nosaukums
Santaklausa ziņojumi (twofive)
Laika limits
1.00s
Atmiņas limits
256.0 MB
Grūtība
57%

Definīcija

Slepenie ziņojumi starp Santaklausu un viņa mazajiem palīgiem parasti tiek kodēti 25-valodā. 25-valodas alfabēts ir tāds pats kā latīņu valodas alfabēts ar vienu izņēmumu - tajā nav burta 'Z', t.i. 25-valodas alfabētā ir 25 latīņu alfabēta burti no 'A' līdz 'Y' tādā pat secībā kā latīņu alfabētā. Katrs vārds 25-valodā sastāv no tieši 25 dažādiem burtiem. Vārdu var ierakstīt 5x5 tabulā, ierakstot to pa rindām pēc kārtas.

Piemēram, vārds ADJPTBEKQUCGLRVFINSWHMOXY tiktu uzrakstīts sekojoši:

A	D	J	P	T
B	E	K	Q	U
C	G	L	R	V
F	I	N	S	W
H	M	O	X	Y

Derīga 25-valodas vārda burtiem katrā tabulas rindā un kolonnā jābūt sakārtotiem augošā secībā. Tādējādi vārds ADJPTBEKQUCGLRVFINSWHMOXY ir derīgs, bet ADJPTBEGQUCKLRVFINSWHMOXY - nav (burti nav augošā secībā otrajā un trešajā kolonnā).

Santaklausam ir vārdnīca, kurā augošā (leksikogrāfiskā) secībā ir sakārtoti visi derīgie 25-valodas vārdi līdz ar to kārtas numuriem, sākot no 1. Tā, piemēram, pirmais vārds vārdnīcā ir ABCDEFGHIJKLMNOPQRSTUVWXY , otrais vārds ir ABCDEFGHIJKLMNOPQRSUTVWXY , utt. Otrajā vārdā (salīdzinot ar pirmo) burti U un T ir samainīti vietām.

Diemžēl šī vārdnīca ir milzīga. Uzrakstiet programmu, kas dotam derīgam 25-valodas vārdam nosaka tā kārtas numuru vārdnīcā un dotam kārtas numuram atrod tam atbilstošo vārdnīcas vārdu. Vārdnīcā ir ne vairāk kā 231 vārdi.


Ievaddatu raksturojums

Ievaddatu failam jāsatur divas rindas.
Faila pirmajā rindā ir dots viens burts: 'W' vai 'N'.
Ja faila pirmajā rindā ir burts 'W', tad faila otrā rinda satur derīgu 25-valodas vārdu, t.i. 25 burtu virkni.
Ja faila pirmajā rindā dots burts 'N', tad faila otrā rinda satur derīga 25-valodas vārda kārtas numuru vārdnīcā.


Izvaddatu raksturojums

Izvaddatu failamjāsatur viena rinda.
Ja ievaddatu faila otrā rinda satur 25-valodas vārdu, tad izvaddatu faila rindā jāizvada šī vārda kārtas numurs vārdnīcā.
Ja ievaddatu faila otrā rinda satur skaitli, tad izvaddatu faila rindā jāizvada 25-valodas vārds, kurš vārdnīcā ir ar šo kārtas numuru.

 


Piezīmes

Uzdevums izmantots Vispasaules 13.informātikas olimpiādē Tamperē (Somija) 2001.gadā. 

Autors: Sergejs Meļņiks


Paraugdati

Stdin
N
2
Stdout
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSUTVWXY

Stdin
W
ABCDEFGHIJKLMNOPQRSUTVWXY
Stdout
2

Uzdevums tiek aizsargāts ar autortiesībām un tā kopēšana vai neatļauta izmantošana ir aizliegta.