Nosaukums
Noguris un emocionāls (tired)
Laika limits
1.00s
Atmiņas limits
256.0 MB
Grūtība
82%

Definīcija

Dāvis atrodas viesnīcas a stāvā, kurā kopējais stāvu skaits ir n, un mēģina izmantot tās liftu. Liftam ir tikai divas pogas - braukt 1 stāvu uz augšu, vai 1 stāvu uz leju. Būdams noguris un emocionāls, Dāvis nespēj saprast kā šis lifts strādā. Iekāpjot liftā, Dāvis nejauši izvēlas vienu pogu un to uzspiež. Kad lifts ir aizvedis Dāvi uz nākamo (vai iepriekšējo) stāvu, Dāvis atkal nejauši izvēlas kādu no pogām un lifts dodas izvēlētajā virzienā.

  • Iespēja braukt uz 1 stāvu uz augšu un 1 stāvu uz leju ir vienāda, respektīvi, 50% un 50%.
  • Nevar nobraukt zemāk par 1. stāvu un augstāk par n. stāvu.

Pēc tam, kad Dāvis ir pogu uzspiedis un nobraucis ar liftu k reizes, kāda ir iespēja katram no stāviem, ka tajā atradīsies Dāvis?


Ievaddatu raksturojums

Doti 2 skaitļi - n (3 <= n <= 100) viesnīcas stāvu skaits, a (1 <= a <= n) stāvs kurā Dāvis iekāpj liftā, k (0 <= k <= 20) reizes cik Dāvis nospiedīs lifta pogu.


Izvaddatu raksturojums

Jaizvada n skaitļi atdalīti ar atstarpi, katra stāva varbūtība, ka tajā pēc k braucieniem atradīsies Dāvis. Izvadīt ar precizitāti 4 simboliem aiz komata.


Paraugdati

Stdin
5 1 2
Stdout
0.5000 0.0000 0.5000 0.0000 0.0000

Uzdevums tiek aizsargāts ar autortiesībām un tā kopēšana vai neatļauta izmantošana ir aizliegta.