Nosaukums
Nodokļu reforma (taxman)
Laika limits
1.00s
Atmiņas limits
64.0 MB
Grūtība
39%

Definīcija

Valstī notiek nodokļu reforma - tiek ieviests zemes nodoklis. Šis nodoklis tiek piespriests visiem, kam pieder kāds zemes gabals. Zemesgrāmatas reformas ir plānotas nākošgad, tādēļ nav zināms cik šādi individuālie zemes gabali ir. 

Zemes gabali ir atdalīti ar žogu. Jūsu uzdevums ir, zinot visu žogu atrašanās vietu, noskaidrot cik kopā zemes gablu eksistē.

Piemēra tests


Ievaddatu raksturojums

Pirmajā rindā dots N - žogu skaits. (3 <= N <= 30`000)

Otrajā rindā doti 2 kordināšu pāri x1,y1,x2,y- valsts robežas kreisais augšējais stūris, labais apakšējais stūris. (-1`000 <= x1,y1,x2,y2 <= 1`000)

Tālāk seko N rindas ar žoga sākuma un beigu kordināšu pāriem x1,y1,x2,y2 (-1`000 <= x1,y1,x2,y2 <= 1`000)

 


Izvaddatu raksturojums

Jaizvada viens skaitlis - ierobežoto teritoriju skaits.


Piezīmes

Ir garantēts, ka žogi nekrustojas, vienmēr atdala blakus esošas teritorijas un šajā valstī nav zemju "anklāvi"


Paraugdati

Stdin
8
0.0 0.0 9.0 8.0
1.0 0.0 3.0 3.0
3.0 3.0 0.0 4.0
0.0 4.0 4.0 5.0
4.0 5.0 4.0 8.0
4.0 5.0 8.0 6.0
8.0 6.0 9.0 7.0
8.0 6.0 6.0 4.0
6.0 4.0 6.0 0.0
Stdout
5

Uzdevums tiek aizsargāts ar autortiesībām un tā kopēšana vai neatļauta izmantošana ir aizliegta.