Nosaukums
Ceļojums (taka)
Laika limits
1.00s
Atmiņas limits
256.0 MB
Grūtība
80%

Definīcija

Bezgalīgas kvadrātveida rūtiņu lapas kādas rūtiņas virsotnē atrodas rūķītis. Rūķītis māk pārvietoties tikai pa rūtiņu malām. Vienas rūtiņas malas garums ir viens rūķīša solis. Katrā brīdī rūķīša skats ir pavērsts pret kādu no blakus esošajām rūtiņu virsotnēm.
Bieži rūķītis devās ceļojumā, pa ceļam pierakstot instrukcijas, kā viņš ir gājis, lai šo ceļojumu būtu iespējams atkārtot. Instrukcija var būt:
1) K (nozīmē, ka šajā virsotnē rūķītis pagriezies 90° pa kreisi);
2) L (nozīmē, ka šajā virsotnē rūķītis pagriezies 90° pa labi);
3) S <soļu skaits> (nozīmē, ka izvēlētajā virzienā rūķītis nogājis soļu skaits soļus. Starp burtu un skaitli pierakst ir viens tukšumsimbols);
4) V (apzīmē ceļojuma beigas - vienmēr tikai pēdējā instrukcija).
Uzrakstiet programmu, kas dotam ceļojuma pierakstam nosaka mazāko soļu skaitu, kāds rūķītim nepieciešams, lai atgrieztos sākumpunktā (tas var būt mazāks par ceļojuma kopgarumu)!


Ievaddatu raksturojums

Ievaddatu katrā rindā dota viena instrukcija. Kopējais instrukciju skaits nepārsniedz 10000. Vienreiz veikto soļu skaits (instrukcija S) nepārsniedz 1000.


Izvaddatu raksturojums

Izvaddatu vienīgajā rindā jāizvada vesels skaitlis - mazākais soļu skaits, kāds nepieciešams, lai no ceļojuma beigu punkta atgrieztos sākumpunktā.


Paraugdati

Stdin
S 7
L
S 1
K
S 4
K
S 3
K
S 8
V
Stdout
5

Uzdevums tiek aizsargāts ar autortiesībām un tā kopēšana vai neatļauta izmantošana ir aizliegta.