Nosaukums
Miguela apakšpalindromi (subpalindrome)
Laika limits
1.00s
Atmiņas limits
64.0 MB
Grūtība
54%

Definīcija

Miguelam patīk palindromi (kuram gan nepatīk, amiright?). Kas var būt labāks par palindromiem? Apakšpalindromi! Palīdzi Miguelam atrast, cik dotajā simbolu virknē ir apakšpalindromi.

Palindroms ir tāda simbolu virkne, kuru var vienādi lasīt no abām pusēm, piemēram, vārds ala ir palindroms, bet vārds sula nav palindroms.

Apakšpalindroms ir apakšvirkne no kādas simbolu virknes, kura atbilst iepriekšējiem nosacījumiem, piemēram, vārdā motocikls apakšvirkne oto ir apakšpalindroms.


Ievaddatu raksturojums

Pirmajā rindā dots simbolu virknes garums - N (1 N 1 000 000).

Nākamajā rindā seko N latīņu alfabēta mazie burti.


Izvaddatu raksturojums

Jāizvada viens skaitlis - kopējais apakšpalindromu skaits.


Piezīmes

Autors: Kaspars Kļaviņš.

Apakšpalindromiem nav jābūt unikāliem.

Dotajā piemērā apakšpalindromi ir a, a, b, aba.

  • 30% no testa gadījumiem 1 N 100.
  • 30% no testa gadījumiem 100 < N 1000.
  • 40% bez papildus ierobežojumiem.

Paraugdati

Stdin
3
aba
Stdout
4

Uzdevums tiek aizsargāts ar autortiesībām un tā kopēšana vai neatļauta izmantošana ir aizliegta.