Nosaukums
Smilšu kaste (smilsu_kaste)
Laika limits
0.50s
Atmiņas limits
32.0 MB
Grūtība
83%

Definīcija

Gudrinieku ciemā bērni bieži spēlējās smiltīs. Viena no jautrākajām rotaļām ir dažādu matemātisko izteiksmju veidošana smiltīs ar plastmasas figūrām. Tā kā bērni ir apguvuši tikai matemātikas pamatus, viņi izmanto tikai saskaitīšanu, atņemšanu un skaitļus no 0 līdz 99. Pēterītis savukārt ir slinks rēķinātājs un vēlās vienmēr zināt atbildi bez domāšanas, tādā veidā vienmēr uzvarot. Viņš ir pieaicinājis tevi kā programmēšanas speciālistu, lai izveidotu programmu viņa problēmai. Pēterītis ir nodefinējis, ka smilšu kaste sastāv no × N šūnām. Katru šūnu viņš apzīmē ar "#" simbolu, ja šo šūnu pārklāj cipars vai aritmētiskais operators, pretējā gadījumā šūna tiek apzīmēta ar "." simbolu.

Palīdzi Pēterītim turpināt slinkot un uzraksti programmu, kura izrēķina aritmētisko izteiksmi pēc viņa formāta.


Ievaddatu raksturojums

Pirmajā rindā ir dots skaitlis 20 ≤ N ≤ 1000.

Nākamajās N rindās ir doti N simboli "." vai "#".

Ir zināms, ka bērni ir ļoti akurāti un izteiksme vienmēr būs horizontāli orientēta. Starp operatoru, operandiem, un to cipariem eksistēs 1 simbolu plata josla ar "." simboliem.

Aritmētiskās izteiksmes vienmēr sastāv no 2 operandiem un 1 operatora. Tā tiek dota sekojošā formātā.

...  ...
... .#.
### ###
... .#.
... ...

Cipari ir sekojošā formātā.

###  ##.  ###  ###  #.#  ###  ###  ###  ###  ###
#.# .#. ..# ..# #.# #.. #.. ..# #.# #.#
#.# .#. ### ### ### ### ### ..# ### ###
#.# .#. #.. ..# ..# ..# #.# ..# #.# ..#
### .#. ### ### ..# ### ### ..# ### ###

Izvaddatu raksturojums

Izvaddatos ir jāizvada viens vienīgs skaitlis – izteiksmes rezultāts. Ir garantēts, ka izteiksmes rezultāts nebūs negatīvs.


Paraugdati

Stdin
20
....................
....................
....................
....................
....................
....................
....................
....................
....................
....................
....................
....................
....................
....................
###.....#.#.........
..#..#..#.#.........
###.###.###.........
..#..#....#.........
###.......#.........
....................
Stdout
7

Uzdevums tiek aizsargāts ar autortiesībām un tā kopēšana vai neatļauta izmantošana ir aizliegta.