Nosaukums
Kalnu slēpošana (slepes)
Laika limits
1.00s
Atmiņas limits
256.0 MB
Grūtība
100%

Definīcija

Kalnu slēpošanas sacensībās notiek divi braucieni. Katram sacensību dalībniekam tiek piešķirts savs numurs (no 1 līdz N, ja pavisam ir N dalībnieki).

Pirmajā braucienā dalībnieki startē to numuru pieaugšanas secībā (vispirms dalībnieks ar numuru 1, tad dalībnieks ar numuru 2, utt.). Šajā uzdevumā būs dota katra dalībnieka tekošā pozīcija pēc finiša šķērsošanas (t.i. ieņemtā vieta attiecībā pret iepriekšējiem dalībniekiem). Piemēram, ja dalībnieka tekošā pozīcija ir 1, tas nozīmē, ka viņš ir bijis visātrākais starp līdz šim startējušajiem dalībniekiem.

Otrajā braucienā piedalās tikai M labākie pirmā brauciena dalībnieki. Šoreiz tie veic braucienu pirmajā braucienā uzrādīto laiku dilšanas secībā (sāk dalībnieks, kurš uzrādīja M-to rezultātu, pēdējais brauc dalībnieks kurš uzrādīja vislabāko laiku). Šajā uzdevumā būs dota arī katra dalībnieka tekošā pozīcija pēc otrā brauciena veikšanas (t.i. pēc abu braucienu rezultātu summas).

Uzrakstiet programmu, kas nosaka to dalībnieku numurus, kas izcīnīja medaļas (bija trīs visātrākie rezultātu kopsummā)! Zināms, ka visi dalībnieki trasi pabeidza un nekādi divi dalībnieki neuzrādīja vienādu rezultātu nevienā no braucieniem.


Ievaddatu raksturojums

Ievaddatu pirmajā rindā dotas naturālu skaitļu N un M vērtības, kas atdalītas ar tukšumsimbolu, 3≤M≤N≤100. Nākošās N faila rindas satur dalībnieku tekošās pozīcijas pēc pirmā brauciena (pa vienam skaitlim katrā rindā). Pēc tam nākošās M faila rindas satur dalībnieku tekošās pozīcijas abu braucienu kopsummā (pa vienam skaitlim katrā rindā). Tekošās pozīcijas ir dotas dalībnieku startēšanas secībā.


Izvaddatu raksturojums

Izvaddatu pirmajā rindā jāizvada tā dalībnieka numurs, kas izcīnīja zelta medaļu (bija visātrākais abu braucienu kopsummā), otrajā rindā tā dalībnieka numurs, kas izcīnīja sudraba medaļu (bija otrais ātrākais abu braucienu summā) un trešajā - tā dalībnieka numuru, kas izcīnīja bronzas medaļu (bija trešais ātrākais abu braucienu summā).


Piezīmes

Uzdevums izmantots Horvātijas informātikas olimpiādē 2003.gadā


Paraugdati

Stdin
3 3
1
2
3
1
1
1
Stdout
1
2
3

Stdin
4 3
1
1
2
2
1
2
1
Stdout
2
3
4

Stdin
5 4
1
2
1
4
3
1
1
3
2
Stdout
5
3
2

Uzdevums tiek aizsargāts ar autortiesībām un tā kopēšana vai neatļauta izmantošana ir aizliegta.