Nosaukums
Fotons Šmotons (shmoton)
Laika limits
1.00s
Atmiņas limits
256.0 MB
Grūtība
17%

Definīcija

Zinātniekiem, iespējams, beidzot ir izdevies atklāt fotona anti-daļiņu: šmotonu! Ar jaunu tehnoloģiju palīdzību zinātniekiem ir izdevies noķert daļiņu perfektā divdimensionālā daudzstūrī, kas ir izveidots no atstarojošiem spoguļiem. Zinātniekiem ir pieejams daudzstūra apraksts, kā arī daļiņas sākotnējā atrašanās vieta un tās sākotnējais pārvietojums telpā. Zinātniekiem ir nepieciešams noskaidrot, vai noķertā daļiņa ir fotons, vai šmotons. Ir paredzēts, ka šmotons pārvietojas tieši diagonālos virzienos, pa vienai vienībai sekundē. Kad šmotons saskaras ar daudzstūra sienu, tas atstarojas attiecīgi:

Šmotona atstarojuma daba

Toties šmotonam piemīt īpatnība; ja tas ceļo tieši paralēli stūrim, tas spēj tam izveļot cauri:

Šmotona īpatnības

Zinātnieki novēroja, ka pēc N sekundēm daļiņa atradās kādā citā pozīcijā. Zinātniekiem ir nepieciešams noskaidrot, kur būtu atradusies daļiņa pēc N sekundēm, ja tā būtu šmotons.


Ievaddatu raksturojums

Ievaddatu pirmā rinda satur divas veselas vērtības x, (0 < x, y < 100), daļiņas sākotnējo pozīciju 0-tajā sekundē.

Nākamā rinda satur divas veselas vērtības vx, vy, daļiņas ātrumu, apzīmētu kā pārvietojumu pa X un Y koordinātēm 1 sekundē, respektīvi. Šīs vērtības vienmēr ir vai nu –1, vai 1.  

Nākamā rinda satur 2 veselas vērtības N un (0 < N ≤ 1018, 4 ≤ M ≤ 100), sekunžu skaitu un daudzstūra malu skaitu.

Nākamās M rindas satur pa 4 veselām vērtībām x1, y1, x2, y2 (0 ≤ x1y1x2y2 < 100), daudzstūra i-tās malas koordinātes. 

 

Ir garantēts, ka daudzstūra malas vienmēr ir ortogonālas, un ka tas pats sev nepārklājas (bet stūri var sakrist), un ka daļiņa vienmēr atrodas iekš daudzstūra. Ir garantēts, ka daudzstūra malas tiek ievadītas secīgi pulkstenrādītāja virzienā, un ka daudzstūris ir noslēgts. 


Izvaddatu raksturojums

Izvaddatu vienīgajā rindā ir jāizvada divi veseli skaitļi, atdalīti ar atstarpi, daļiņas X un Y atrašanās koordinātes pēc N sekundēm.


Piezīmes

  • 20% no punktiem var tikt iegūti ar testu datiem, kur malu X un Y vērtības nekad nepārsniegs 10.
  • 40% no punktiem var tikt iegūti ar testu datiem, kur sienu X un Y vērtības nekad nepārsniegs 50.
  • 20% no punktiem var tikt iegūti ar testu datiem, kur ≤ 100.
  • 20% no punktiem var tikt iegūti ar testu datiem, kur ≤ 106.

Paraugdati

Stdin
1 1
1 -1
3 4
0 0 0 2
0 2 2 2
2 2 2 0
2 0 0 0
Stdout
0 2

Stdin
6 6
1 1
12365 8
0 0 0 5
0 5 4 5
4 5 4 9
4 9 9 9
9 9 9 4
9 4 5 4
5 4 5 0
5 0 0 0
Stdout
5 5

Uzdevums tiek aizsargāts ar autortiesībām un tā kopēšana vai neatļauta izmantošana ir aizliegta.