Nosaukums
Sestais bez virsotnes (sest_bez_virsotnes)
Laika limits
1.00s
Atmiņas limits
32.0 MB
Grūtība
12%

Definīcija

Gudrinieku ciema iemītnieki vēlas uzcelt jaunu skolu, bet paviršais arhitekts Pēteris nav pabeidzis pamatu rasējumu. Viņš aizmirsis pamatiem atzīmēt 1 stūri. Ir zināms ka jaunā skolas pamati būs simetriska sešstūra formā. Simetrijas ass ir vertikāla, horizontāla vai diagonāla.


Ievaddatu raksturojums

Dotas 5 rindas

Katra rinda satur vienas virsotnes y un x (0 <= y,x <= 30) koordinātes


Izvaddatu raksturojums

Izvadiet 2 vesalus ar atstarpi atdalītus skautļus, sestās virsotnes y un x koordinātes


Paraugdati

Stdin
0 3
0 5
2 8
4 6
2 0
Stdout
4 2

Uzdevums tiek aizsargāts ar autortiesībām un tā kopēšana vai neatļauta izmantošana ir aizliegta.