Nosaukums
Skrūves (screws)
Laika limits
0.25s
Atmiņas limits
16.0 MB
Grūtība
63%

Definīcija

Celtniekam Tomam vajag paveikt N dažādus ar celtniecību saistītus darbus. Katra darba paveikšanai vajag tieši vienu skrūvi. Darba i paveikšanai vajag skrūvi kura ir vismaz a[i] milimetrus gara, bet īsāka par b[i] milimetriem. Tomam ir m dažāda garuma skrūves. Toma priekšnieks grib zināt ar cik skrūvēm katru no n darbiem var paveikt. Palīdziet Tomam atbildēt uz priekšnieka jautājumiem.


Ievaddatu raksturojums

Pirmajā rindā dots darbu skaits N (0 < N < 10^5)
Nākamajās N rindās sekos darbam nepieciešamo skrūvju garuma apraksts a[i] un b[i] (0 < a[i] <= b[i] <= 10^9 milimetri)

N+2 rindā dots skrūvju skaits M ( 0 < M <= 10^5) 

N+3 rindā būs doti skrūvju garumi milimetros atdalīti ar atstarpēm. ( 0 < garums <= 10^9 milimetri )


Izvaddatu raksturojums

Jāizvada N rindas, katrā rindā izvadot skaitli kas atbild uz jautājumu - ar cik dažādām skrūvēm var paveikt i-to darbu.


Piezīmes

30% testu N * M <2500000

Autors: Deins Egle


Paraugdati

Stdin
1
3 5
5
1 2 3 4 5
Stdout
2

Stdin
2
3 5
1 5
5
1 2 3 4 5
Stdout
2
4

Uzdevums tiek aizsargāts ar autortiesībām un tā kopēšana vai neatļauta izmantošana ir aizliegta.