Nosaukums
Sensori (scheisse)
Laika limits
1.00s
Atmiņas limits
32.0 MB
Grūtība
14%

Definīcija

Tu atrodies N-stūrainā telpa. Uz katras no telpas sienām, vienādā augstumā no grīdas, atrodas viens sensors. Katrs sensors var:

* Pārsūtīt datus uz serveri;
* Pārsūtīt datus uz vienu citu sensoru
* Saņemt datus no viena cita sensora.

Nevar vienlaicīgi pārsūtīt datus uz citu sensoru, un pārsūtīt tos uz serveri. Sensori savā starpā sazinās ar lāzeriem. Diviem vai vairāk lāzeriem krustojoties, kombinētā enerģija var atvērt portālu uz citu dimensiju. Var pieņemt, ka starpdimensiju portāls nav vēlams rezultāts.

Tev ir jāpārbauda vairākas sensoru konfigurācijas, vai tās neradīs problēmas gala lietotājiem. Viens variants būtu uzstādīt katru situāciju un palaist sensorus. Bet ir pārāk agrs, lai strīdētos ar starpdimensiju būtnēm. Cits variants, argumentējami labāks, ir uzrakstīt programmu kas pārbauda konfigurāciju.

 


Ievaddatu raksturojums

Pirmajā rindā doti divi skaitļi: 3 <= N <= 10^5, sensoru skaits, 1 <= T <= 100 konfigurāciju skaits.

Otrajā rindā doti ar atstarpi atdalīti N sensoru nosaukumi, kas sastāv no lielajiem alfabēta burtiem A-Z, nepārsniedz 6 simbolu garumu. Sensori izvietoti secīgi uz katras no sienām.

Tālāk seko T rindas. Katra rinda sākas ar sensoru skaitu 2 <= M <= 10^4, kas tiek izmantots esošajā konfigurācijā. Tajā pašā rindā seko šajā konfigurācijā izmantotie sensori, kas sūtīs (vai saņems) lāzerus.


Izvaddatu raksturojums

Izvadīt T rindas. Katrā rindā sastāv no:
* "Ok", ja lāzeri nekrustojās, vai
* "Scheisse", ja lāzeri krustojās.


Piezīmes

Iesākams izmantot ātru datu ielasīšanas metodi


Paraugdati

Stdin
5 2
TV DURVIS LAMPA TERMO KATLS
4 TV DURVIS LAMPA TERMO
4 TV LAMPA TERMO DURVIS
Stdout
Ok
Scheisse

Uzdevums tiek aizsargāts ar autortiesībām un tā kopēšana vai neatļauta izmantošana ir aizliegta.