Nosaukums
Savādā virkne (savada)
Laika limits
1.00s
Atmiņas limits
256.0 MB
Grūtība
53%

Definīcija

Dota naturālu skaitļu virkne {ai}. Katram i (i>1) ai ir mazākais iespējamais naturālais skaitlis ar sekojošām īpašībām :
1) ai > ai-1,
2) ai ciparu summa ir vienāda ar reizinājuma 4*ai-1 ciparu summu.
Dotām virknes pirmā locekļa a1 un indeksa n vērtībām atrast un izvadīt virknes locekļa an vērtību.


Ievaddatu raksturojums

Ievaddatu vienīgajā rindā doti divi naturāli skaitļi - a1 (0<a1<20) un n (0<n<10000).


Izvaddatu raksturojums

Izvaddatos jāizvada viens naturāls skaitlis - virknes locekļa an vērtība. Testēšanai tiks izmantoti tikai tādi dati, kuriem atbilstošā an vērtība nepārsniedz 109.


Piezīmes

Virknes pirmie 5 locekļi ir: 4,7,19,49,79

Paraugdati

Stdin
4 5
Stdout
79

Uzdevums tiek aizsargāts ar autortiesībām un tā kopēšana vai neatļauta izmantošana ir aizliegta.