Nosaukums
Satiksmes hakeris (satiksmes_hakeris)
Laika limits
1.00s
Atmiņas limits
64.0 MB
Grūtība
57%

Definīcija

Gudrinieku ciemā 28. gadsimtā visi lieto gudros auto. Auto darbojas pēc 2 galvenajiem principiem:

1. Krustojuma pārbraukšanas secību kontrolē galvenais lieldators.

2. Auto spēj izvairīties no frontālas sadursmes ar darbību neietekmējošiem bojājumiem.

 

Apdrošināšanas kompānija cenšas apzināt hakera uzbrukuma potencioālos bojājumus. Kompānija grib zināt - kuri auto tiktu savstarpēji bojāti, ja hakeri lieldatoru atslēgtu un visi auto brauktu vienkārši taisni.

Katru auto var iztēloties kā punktu koordinātu plaknē. Tam ir ātrums konkrētā virzienā - horizontāli vai vertikāli. Ir zināms, ka auto savstarpēji viens otru apskādējot turpina ceļu tajā pašā virzienā ar nemainīgu ātrumu.


Ievaddatu raksturojums

Ievaddatos dots 1 <= N <= 1000 auto skaits.

 

Katrā nākamajā no N rindām ir doti sekojoši mainīgie kā veseli skaitļi:

* auto atrašanās vietas koordināte 0 <= x <= 1000;

* auto atrašanās vietas koordināte 0 <= y <= 1000;

* auto braukšanas virziens 0 <= s <= 3;

* auto ātrums 0 <= v <= 5.

 

Braukšanas virziens nozīmē:

* 0 - uz augšu;

* 1 - pa labi;

* 2 - uz leju;

* 3 - pa kreisi.


Izvaddatu raksturojums

Izvaddatos ir jāizvada saraksts ar auto pozīcijām sarakstā. Auto pozīcijas sāk skaitīt ar 0. Sarakstā jābūt tikai tiem auto, kuri tiktu apskādēti.


Paraugdati

Stdin
5
1 8 2 2
3 5 1 2
4 2 0 1
8 1 3 2
8 4 3 3
Stdout
0
3

Uzdevums tiek aizsargāts ar autortiesībām un tā kopēšana vai neatļauta izmantošana ir aizliegta.