Nosaukums
Smilšu kastu rūpnīca (rupnica)
Laika limits
1.00s
Atmiņas limits
32.0 MB
Grūtība
50%

Definīcija

Uzņēmīgie Latvijas jaunieši ir izdomājuši jaunu bizneas nozari - smilšu kastu ražošanu. Viņu mērķis ir uztaisīt kastes un piepildīt tās ar tieši N litriem smilšu. Lai gan smilšu kastes sanaglot konveijierī dažādos izmēros nav problēma, tomēr problēma ir piepildīt kastes ar precīzu smilšu tilpumu. Konveijieris pie smilšu iebēršanas kastē spēj veikt tikai divas darbības - iebērt M litrus smiltis kastē un izbērt K litrus smiltis no kastes. Lai ekonomētu elektrību, tu esi uzaicināts kā eksperts programmēšanā, lai uzraksītu nelielu programmu, kas aprēķina, cik minimālo skaitu reižu ir jāveic iebēršanas un izbēršanas, lai kastē paliktu tieši N litri ar smiltīm.


Ievaddatu raksturojums

Ievaddatos tiek doti 3 skaitļi 0 <= N <= 10^9 un 1 <= M, K <= 10^9.


Izvaddatu raksturojums

Izvaddatos jāizvada 2 skaitļi ar atstarpi starp tiem - iebēršanas reižu skaits un izbēršanas reižu skaits. Ja nav iespējams iegūt N litrus smiltis smilšu kastē, tad jāizvada vārds NEVAR.


Paraugdati

Stdin
13 3 6
Stdout
NEVAR

Stdin
13 3 5
Stdout
6 1

Uzdevums tiek aizsargāts ar autortiesībām un tā kopēšana vai neatļauta izmantošana ir aizliegta.