Nosaukums
Planimetrālais rangs (rangs2)
Laika limits
0.30s
Atmiņas limits
256.0 MB
Grūtība
82%

Definīcija

Dotam naturālam skaitlim S= s1 s2 s3 ...sN , kura pieraksts sastāv no N cipariem planimetrālo rangu aprēķina kā N lielumu summu. Katram k(1≤k≤N) ja skaitlis, ko veido S pirmie k cipari ( s1 s2 s3 ...sK ), dalās ar k bez atlikuma, tad summai pieskaita k.

Piemēram, skaitļa 123 planimetrālais rangs ir 6, jo 1 dalās ar 1, 12 dalās ar 2, un 123 dalās ar 3.

Savukārt, 1314 planimetrālais rangs ir 1, jo 1 dalās ar 1, bet 13 nedalās ar 2, 131 nedalās ar 3 un 1314 nedalās ar 4.

Uzrakstiet programmu, kas ievadītam naturālam skaitlim aprēķina tā planimetrālo rangu!


Ievaddatu raksturojums

Ievaddatu vienīgajā rindā dota naturāla skaitļa S vērtība. Zināms, ka skaitļa S pierakstā ir ne vairāk kā 1000 cipari un tas nesākas ar nulli.


Izvaddatu raksturojums

Izvaddatu vienīgajā rindā jāizvada naturāls skaitlis – S planimetrālais rangs.


Piezīmes

1. Uzdevuma tekstā dotie divi testi - 2

2. S<10^9 - 18

3. 10^9 ≤ S < 10^18 - 20

4. 10^18 ≤ S<10^250 - 30

5. 10^250 ≤ S < 10^1000 - 30


Paraugdati

Stdin
123
Stdout
6

Stdin
1314
Stdout
1

Uzdevums tiek aizsargāts ar autortiesībām un tā kopēšana vai neatļauta izmantošana ir aizliegta.