Nosaukums
Principiālie kaimiņi (principialie_kaimini)
Laika limits
1.00s
Atmiņas limits
8.0 MB
Grūtība
93%

Definīcija

Gudrinieku ciemā ir N mājas, kuras ir izvietotas vienā rindā. Šo N māju īpašnieki ir ļoti turīgi un principiāli ļaudis. Viņi ir gatavi maksāt par ceļu izbūvi starp mājām, bet ar vienu nosacījumu – ceļiem ir jātiek izbūvētiem maksimāli daudz pēc skaita starp mājām pēc principa, ka tie nedrīkst krustoties. Iemesls – tā esot skaistāk. Ja eksistē ceļi (a, b) un (u, v), tiek uzskatīts, ka šie ceļi nekrustojas, ja a ≤ u un b ≥ v vai au un b ≤ v. Celtniecības firmā ceļu izbūves tāmē ir jāuzrāda ceļu skaits. Tavs uzdevums ir aprēķināt šo maksimālo ceļu skaitu, ievērojot dotos principus.


Ievaddatu raksturojums

Ievaddatu pirmajā rindā ir dots viens vesels skaitlis N, māju skaits (1 ≤ N ≤ 109).


Izvaddatu raksturojums

Izvaddatos ir jāizvada viens skaitlis – kāds ir maksimālais nekrustojošos ceļu skaitu, ko var izbūvēt starp mājām.


Piezīmes

Apakšuzdevuma apraksts Punktu skaits
N ≤ 1000 40
Bez papildus ierobežojumiem 40
Kopā:    80

 

Starp divām mājām drīkst būt tikai viens ceļš. Piemēram:


Paraugdati

Stdin
9
Stdout
15

Uzdevums tiek aizsargāts ar autortiesībām un tā kopēšana vai neatļauta izmantošana ir aizliegta.