Nosaukums
Planētu sadursme (planet_collision)
Laika limits
0.50s
Atmiņas limits
32.0 MB
Grūtība
47%

Definīcija

Gudrinieku ciems ir pieredzējis revolūciju zinātnes nozarē. Astronomijas atklājumu rezultātā ir atklājies šausminošs fakts. Visas planētas saules sistēmā, kurā ir atrodams gudrinieku ciems, rotē vienā orbītā. Problēma ir tāda, ka visas šīs planētas sastāv no eksplozīviem iežiem, un jebkuru divu planētu sadursme radīs ķēdes reakciju, kura iznīcinās visu saules sistēmu.

Ciema zinātniekiem ir nepieciešams noteikt, cik daudz laika vēl ir atlicis līdz kādu divu planētu sadursmei. Ir zināma katras planētas pozīcija, kuru raksturo leņķiskā vērtība. Ir zināms ari orbītas radiuss un katras planētas pārvietošanās ātrums orbītā. (Skat. zīm.) Attālumu starp planētām ir lieli, tāpēc planētas izmērus ignorē un aplūko tos kā punktus.

Ir nepieciešams uzzināt, pēc cik ilga laika notiks pirmā kādu divu planētu sadursme.


Ievaddatu raksturojums

Ievaddatu pirmajā rindā doti divi veseli skaitļi, planētu skaits 2 ≤ N ≤ 360 un orbītas radiuss 1 ≤ R ≤ 106.

Katrā no nākamajām N rindām ir doti divi veseli skaitļi – planētas atrašanās vieta jeb leņķis grādos 0 ≤ L ≤ 359, un 1 ≤ V ≤ 10 ātrums. Visas atrašanās vietas ir dažādas.


Izvaddatu raksturojums

Vienīgajā rindā ir jāizvada, pēc cik ilga laika pirmo reizi kādas no divām planētām sadursies. Rezultāts ir jāizvada ar precizitāti tieši 5 cipari aiz komata. Ja nevienas planētas nesadursies, jāizvada –1.


Piezīmes

Piemērs:

Tiek pieņemts, ka planētas ir punkti.


Paraugdati

Stdin
3 5
0 1
90 2
180 3
Stdout
7.85398

Uzdevums tiek aizsargāts ar autortiesībām un tā kopēšana vai neatļauta izmantošana ir aizliegta.