Nosaukums
Pirmskaitļi (pirmsk)
Laika limits
1.00s
Atmiņas limits
256.0 MB
Grūtība
80%

Definīcija

Uzrakstiet programmu, kas ievadītiem naturāliem skaitļiem N un M noskaidro, kādi un cik cipari ir izmantoti to pirmskaitļu p pierakstā, kuriem ir spēkā sakarība N≤p≤M.


Ievaddatu raksturojums

Ievaddatu pirmajā rindā ir doti divi naturāli skaitļi - N un M vērtības, kas atdalītas ar tukšumsimbolu. Zināms, ka 1<N<2*109 un N≤M≤N+1000.


Izvaddatu raksturojums

Izvaddatu vienīgajā rindā jāizvada desmit veseli skaitļi, kas atdalīti ar tukšumsimboliem. Pirmajam skaitlim jābūt pirmskaitļu pierakstā izmantoto vieninieku skaitam, otrajam - divnieku, ...., devītajam - devītnieku, desmitajam - nuļļu skaitam.


Piezīmes

Uzdevums izmantots Latvijas 17.informātikas olimpiādē skolas kārtā 2004. gadā.


Paraugdati

Stdin
3 15
Stdout
3 0 2 0 1 0 1 0 0 0

Stdin
12345678 12346678
Stdout
94 73 87 70 32 53 22 12 20 9

Stdin
20 22
Stdout
0 0 0 0 0 0 0 0 0 0

Uzdevums tiek aizsargāts ar autortiesībām un tā kopēšana vai neatļauta izmantošana ir aizliegta.