Nosaukums
Pirmreizinātāji (pirmreiz)
Laika limits
1.00s
Atmiņas limits
256.0 MB
Grūtība
88%

Definīcija

Uzrakstīt programmu, kas ievadītam naturālam skaitlim N atrod visus tā dažādos pirmreizinātājus!


Ievaddatu raksturojums

Vienīgajā rindā dota skaitļa N vērtība (1<N<108 ).


Izvaddatu raksturojums

Jāizvada visi dažādie pirmreizinātāji. Pirmreizinātāji jāizvada augošā secībā - pa vienam skaitlim katrā rindā.


Paraugdati

Stdin
12
Stdout
2
3

Uzdevums tiek aizsargāts ar autortiesībām un tā kopēšana vai neatļauta izmantošana ir aizliegta.