Nosaukums
Pasta kantoris (pasta_kantoris)
Laika limits
0.50s
Atmiņas limits
16.0 MB
Grūtība
63%

Definīcija

Ir zināms saraksts ar N laikiem T sekundēs, kad Gudrinieku ciema iedzīvotāji uz pastu nes vēstules.

Katrs  pasta darbinieks var apstrādāt vienlaicīgi 1 vēstuli, pie katras vēstules pavadot K sekundes.

Cik darbinieku jāpieņem, lai gudrinieku ciema iedzīvotājiem nebūtu jāgaida rindā?


Ievaddatu raksturojums

Ievaddatu pirmajā rindā ir doti divi secīgi skaitļi 1 <= N <= 100 000 un 1 <= K <= 10 000.

 

Katrā nākamajā no N rindām ir dots skaitlis 0 <= T <= 100 000.


Izvaddatu raksturojums

Izvaddatos jāizvada viens skaitlis - minimālais darbinieku skaits, lai apstrādātu visas vēstules.


Paraugdati

Stdin
4 5
1
2
7
8
Stdout
2

Stdin
2 2
4
6
Stdout
1

Uzdevums tiek aizsargāts ar autortiesībām un tā kopēšana vai neatļauta izmantošana ir aizliegta.