Nosaukums
Parkets (parkets)
Laika limits
1.00s
Atmiņas limits
256.0 MB
Grūtība
100%

Definīcija

Kādā mājā ir īpaša veida parkets.
Parkets sastāv no divu veidu dažāda izmēra kvadrātiskām plāksnītēm, kas izvietotas, neatstājot nenoklātus laukumus un savstarpēji nepārklājoties (kā parādīts zīmējumā).
Mazākās plāksnītes malas garums ir 2 vienības, bet lielākās - 5 vienības. Parketa plāksnīšu malas ir novietotas paralēli koordinātu asīm.

Uz šī parketa ir nolaidusies punktveida muša. Noskaidrot uz kāda veida plāksnītes atrodas muša.
Ja muša nolaižas uz plāksnītes robežas, tad uzskatīt, ka tā atrodas šajā plāksnītē (šajā gadījumā muša vienlaicīgi atrodas uz vairākām plāksnītēm).


Ievaddatu raksturojums

Izvaddati ir divi veseli skaitļi x, y (-30000<=x ,y<=30000), mušas koordinātes garuma vienībās.
Pieņemt, ka punktā ar koordinātēm (0,0) atrodas mazās plāksnītes apakšējais kreisais stūris.


Izvaddatu raksturojums

Ievaddatos jāizvada divi skaitļi l un m, kur l - lielo plāksnīšu skaits, bet m - mazo plāksnīšu skaits, uz kurām atrodas muša.


Piezīmes

Uzdevums izmantots Latvijas 15.informātikas olimpiādes I (skolas) kārtā. 

Autori: M.Opmanis, A.Žogla


Paraugdati

Stdin
2 3
Stdout
1 0

Stdin
6 4
Stdout
1 1

Uzdevums tiek aizsargāts ar autortiesībām un tā kopēšana vai neatļauta izmantošana ir aizliegta.