Nosaukums
Parka baloži (parka_balozi)
Laika limits
1.00s
Atmiņas limits
32.0 MB
Grūtība
81%

Definīcija

Sēžot parkā, pie Jāņa piegāzelējās N baloži nenoteiktā secībā. Viņam patīk baloži; tos kādu laiku, uzmanīgi novērojot, Jānis ierauga kaut ko neparastu. Iespējams tikai sakritība, bet, būdams zinātniskās metodes piekritējs, viņs vēlas ievākt vairāk informāciju par tikko novēroto… novērojumu. Ja visus baložus noliktu rindā - smagāko pirmo, otru smagāko otro, ..., vieglāko beigās, kāda būtu apjomīgākā starpība starp diviem blakus esošiem baložiem?


Ievaddatu raksturojums

Pirmajā rindā dots N - baložu skaits (2 <= N <= 10^6).

Nākamajā rindā seko N skaitļi x (1 <= x <= 2^31-1), baložu svars.


Izvaddatu raksturojums

Vienīgajā rindā jaizvada skaitlis - apjomīgākā starpība starp blakus stāvošiem baložiem.


Paraugdati

Stdin
5
5 1 9 8 3
Stdout
3

Uzdevums tiek aizsargāts ar autortiesībām un tā kopēšana vai neatļauta izmantošana ir aizliegta.