Nosaukums
Panorāmas laukums. (panorama)
Laika limits
2.00s
Atmiņas limits
128.0 MB
Grūtība
31%

Definīcija

Gudribieku ciemā notiek augstceltņu revolūcija - tiek celtas lielākas un lielākas ēkas. Skolēns no Gudrinieku ciema vēlas pierādīt, ka šāda tendence eksistē, tādēļ viņš ir ieguvis kāda pilsētas apgabala ēku parametrus un vēlās uzzināt, cik šīs ēkas lielu laukumu aizņem skatoties uz tām no vienas puses. Skolēna hipotēze ir - jo lielākas ēkas uzceltas, jo lielāku laukumu tās aizņems. Tavs uzdevums ir palīdzēt skolēnam aprēķināt ēku aizņemto laukumu.


Ievaddatu raksturojums

Ievaddatu pirmajā rindā tiek dots 1 <= N <= 10^6 jeb ēku skaits. Katrā no nākamajām N rindām tiek dotas 3 vērtības - 0 <= kreisā apakšējā stūra x vērtība <= 2*10^9, 0 < augstums, platums <= 100.


Izvaddatu raksturojums

Izvaddatos jāizvada viens skaitlis - ēku veidotais laukums.


Piezīmes

Piemērs ēku veidotajam laukumam.


Paraugdati

Stdin
2
0 2 3
2 3 3
Stdout
13

Uzdevums tiek aizsargāts ar autortiesībām un tā kopēšana vai neatļauta izmantošana ir aizliegta.