Nosaukums
Palindroms (palindroms)
Laika limits
0.25s
Atmiņas limits
16.0 MB
Grūtība
55%

Definīcija

Anna grib nopirkt jaunas kurpes, bet viņa negrib gaidīt līdz algas dienai tapēc viņa palūdz Pēterim, vai viņš var aidot viņāi naudu. Pēteris nevar izlemt cik daudz aizdot. Tādēļ viņš uzrakstīts vārdu n ar jauktā secībā izvēlētiem burtiem. Annai tagad jāpārvēŗš vārds n par palindromu un izņemto burtu skaits būs naudas daudzums, ko Anna saņems. Protams, Pēterim nav neierobežots daudzums ar naudu un viņs to arī negrib aizdot tapēc viņš izlēma, ka, ja izņemto burtu skaits pārsniegs viņa iekrāto naudas daudzumu m, Anna nesaņems aizdevumu no Pētera.


Ievaddatu raksturojums

Dots vārds n un Pētera iekrātās naudas daudzums m (1 <= m, n <= 500). m ir vienmēr mazāks par n.


Izvaddatu raksturojums

Izvaddati satur 1 skaitli, maksimālo daudzumu naudas, ko Anna var saņemt no Pētera.


Paraugdati

Stdin
cdabadb 2
Stdout
2

Uzdevums tiek aizsargāts ar autortiesībām un tā kopēšana vai neatļauta izmantošana ir aizliegta.