Nosaukums
Pakāpes pēdējie cipari (pakape)
Laika limits
1.00s
Atmiņas limits
256.0 MB
Grūtība
70%

Definīcija

Uzrakstīt programmu, kas dotiem naturāliem skaitļiem n, m un k nosaka, kādi ir pakāpes nm pēdējie k cipari!


Ievaddatu raksturojums

Vienīgajā rindā dotas trīs naturālu skaitļu n(n<109 ), m(m<109) un k(k<10) vērtības, kas atdalītas ar tukšumsimboliem.


Izvaddatu raksturojums

Vienīgajā rindā jāizvada tieši k cipari, ja nepieciešams, rezultātu papildinot no sākuma ar nebūtiskajām nullēm.


Paraugdati

Stdin
2 4 1
Stdout
6

Stdin
13 7 9
Stdout
062748517

Uzdevums tiek aizsargāts ar autortiesībām un tā kopēšana vai neatļauta izmantošana ir aizliegta.