Nosaukums
Terija metode (nsa)
Laika limits
1.00s
Atmiņas limits
64.0 MB
Grūtība
83%

Definīcija

Terijs ir uzgājis slepenus armijas šifrētus ziņojumus. Viņš vēlas tos publiskot līdz brīdim, kad pie mājas piebrauc melnais busiņš. Diemzēl Terijs nezina, kā šīs ziņas ir kodētas. Pirmā metode, ko viņš vēlas pamēģināt, ir katru pirmskaitli, kurš parādas šifrētajā ziņojumā, pārvērst par tam atbilstošo simbolu ASCII kodā. Izvadi iespējamo ziņojumu, ko var iegūt pēc Terija ierosinātās metodes.


Ievaddatu raksturojums

Pirmajā rindā dots skaitlis N (1 <= N <= 100). Nākamajā rindā, atdalot vienu no otra ar atstarpi, doti N pozitīvi skaitļi, no kuriem neviens nepārsniedz 130.


Izvaddatu raksturojums

Vienīgajā rindā jāizvada iespējamais ziņojums, ko var iegūt pēc Terija ierosinātās metodes.


Paraugdati

Stdin
5
9 67 101 101 15
Stdout
Cee

Uzdevums tiek aizsargāts ar autortiesībām un tā kopēšana vai neatļauta izmantošana ir aizliegta.