Nosaukums
Mucu piepildīšana (mucas)
Laika limits
1.00s
Atmiņas limits
256.0 MB
Grūtība
75%

Definīcija

Uz horizontālas virsmas atrodas K(1<N≤100) vienādas tukšas mucas. Katras mucas tilpums ir 100 vienību. Katras divas no tām ir savienotas izmantojot cauruli. Katra caurule ir pievienota divu mucu apakšām un katrai ir savs ventīlis, kurš var būt tikai vienā no diviem stāvokļiem : "VAĻĀ" vai "CIET". Sākumā visi ventīļi ir ciet. Ja ventīlis ir vaļā, tad šķidrums no vienas savienotās mucas var momentā brīvi plūst uz otru tā, ka šķidruma daudzums šajās mucās kļūst vienāds (savienoto trauku princips). Ja ventīlis ir ciet, šķidruma plūsma pa šo cauruli nav iespējama.

Ir atļautas divu veidu operācijas :

1) "P" (Pieliet) , kad zināms šķidruma daudzums tiek pieliets noteiktā mucā. Operācijas pieraksts ir : "P n m", kur n ir mucas numurs un m ir šķidruma daudzums (vienībās), kas tiek liets šajā mucā (n un m ir naturāli skaitļi, 0<n≤N, 0<m≤1000),

2) "V" (Ventīlis), kad viens noteikts ventīlis tiek pagriezts pretējā stāvoklī (t.i. šis ventīlis tiek aizvērts, ja bija vaļā, vai atvērts, ja bija ciet). Operācijas pieraksts ir : "V n1 n2", kur n1 un n2 ir to mucu numuri, kuru savienojošajā caurulē atrodas šis ventīlis. (n1 un n2 ir naturāli skaitļi, 0<n1≤N, 0<n2≤N, n1≠n2). Divi dažādi pieraksti "V n1 n2" un "V n2 n1" attiecas uz vienu un to pašu ventīli.

Ir dota operāciju virkne, par kuru ir zināms, ka tā ir nekorekta - t.i., izpildot kādu operāciju, notiek vienas vai vairāku mucu pārpildīšanās. Jūsu uzdevums ir atrast šīs operācijas numuru. Šķidruma daudzums caurulēs nav jāņem vērā.


Ievaddatu raksturojums

Ievaddatu pirmajā rindā ir dotas divu naturālu skaitļu N un K (operāciju skaits, 0 <K≤1000) vērtības, kas atdalītas ar tukšumsimbolu. Nākošajās K faila rindās ir dotas operācijas (pa vienai katrā rindā) iepriekšaprakstītajā formātā.


Izvaddatu raksturojums

Izvaddatu pirmajā rindā jāieraksta tās operācijas numurs, kuru izpildot notikusi pārpildīšanās.


Piezīmes

Uzdevums izmantots Baltijas valstu 2.informātikas olimpiādē Rīgā 1996.gadā


Paraugdati

Stdin
3 8
P 1 100
V 2 1
P 2 40
V 1 2
V 1 3
V 1 3
P 3 70
V 1 3
Stdout
7

Uzdevums tiek aizsargāts ar autortiesībām un tā kopēšana vai neatļauta izmantošana ir aizliegta.