Nosaukums
Mini GO (minigo)
Laika limits
1.00s
Atmiņas limits
256.0 MB
Grūtība
82%

Definīcija

Mirko un Slavko spēlē spēli, kas ir līdzīga senajai ķīniešu spēlei GO, bet ir vienkāršāka, jo tiek spēlēta uz viendimensiju laukuma (vienu otrai sekojošu P rūtiņu virknes). Laukuma rūtiņas ir numurētas ar naturāliem skaitļiem no 1 līdz P pēc kārtas. Mirko spēlē ar baltajiem kauliņiem un izdara gājienus pirmais, savukārt Slavko spēlē ar melnajiem kauliņiem un gājienus izdara otrais. Spēles sākumā visas laukuma rūtiņas ir tukšas. Spēlētāji gājienus izdara pēc kārtas un katrā gājienā novieto savu kauliņu kādā no neaizņemtajām laukuma rūtiņām. Ja starp tikko spēles laukumā novietoto un kādu no iepriekš novietotajiem šīs pašas krāsas kauliņiem atrodas nepārtraukta pretinieka kauliņu virkne, tad visi šie pretinieka kauliņi tiek noņemti no spēles laukuma.

Uzrakstiet programmu, kas ievadītai izdarīto gājienu virknei nosaka, cik balto un cik melno kauliņu būs uz spēles laukuma spēles beigās!


Ievaddatu raksturojums

Ievaddatu pirmajā rindā ir doti divi naturāli skaitļi P(laukuma rūtiņu skaits) un N(abu spēlētāju kopējais izdarīto gājienu skaits), 1≤P≤100, 1≤N≤1000.

Katrā no nākošajām N rindām dots pa vienam Mirko un Slavko pēc kārtas izdarītā gājiena aprakstam - tās rūtiņas numuram, kurā spēlētājs ielika savu kauliņu. 


Izvaddatu raksturojums

Izvaddatu vienīgajā rindā jāizvada divi veseli skaitļi, kas atdalīti ar tukšumsimbolu - balto un melno kauliņu skaits, kas palikuši uz spēles laukuma spēles beigās.


Piezīmes

Uzdevums izmantots Horvātijas informātikas olimpiādē 2003.gadā


Paraugdati

Stdin
4 4
2
3
4
3
Stdout
2 1

Stdin
5 6
1
4
5
2
3
2
Stdout
3 1

Stdin
6 8
1
2
5
3
4
6
2
3
Stdout
2 2

Uzdevums tiek aizsargāts ar autortiesībām un tā kopēšana vai neatļauta izmantošana ir aizliegta.