Nosaukums
Maksimumi (maks)
Laika limits
0.20s
Atmiņas limits
32.0 MB
Grūtība
50%

Definīcija

Trijstūrveida laukumā rūtiņas izvietotas N(N≥1) rindās. Pirmajā (zīmējumos zemākajā) laukuma rindā ir N rūtiņas, bet katrā nākamajā – par vienu rūtiņu mazāk nekā iepriekšējā. Katra rūtiņa, 1.zīm. Rūtiņu aizpildīšana kas neatrodas pirmajā rindā, balstās tieši uz divām iepriekšējās rindas rūtiņām. Katrā pirmās rindas rūtiņā ir ierakstīts kāds naturāls skaitlis, bet pārējās tabulas rūtiņās skaitļi tiek ierakstīti, izmantojot 1.zīmējumā redzamo algoritmu – t.i., ja tabulas kādas rindas divās blakus rūtiņās ierakstīti skaitļi a un b, tad rūtiņā, kas atrodas tieši virs šīm rūtiņām, tiek ierakstīts lielākais no šiem 2.zīm. Aizpildīta laukuma paraugs (N=4) skaitļiem. Viena pilnībā aizpildīta laukuma piemērs parādīts 2.zīmējumā.

Uzrakstiet programmu, kas dotajiem tabulas pirmās rindas rūtiņās ierakstītajiem skaitļiem nosaka, cik tabulā pavisam ir nepāra un cik – pāru skaitļi.

Rūtiņas aizpildīšana  Aizpildīta laukuma paraugs (N=4)

1. zīm. Rūtiņu aizpildīšana.                               2. zīm. Aizpildīta laukuma paraugs (N=4).


Ievaddatu raksturojums

Ievaddatu pirmajā rindā dots naturāls skaitlis N(N≤200 000) – laukuma rindu skaits. Nākamajā faila rindā doti N naturāli skaitļi, kas nepārsniedz 10^9 - tabulas pirmās rindas rūtiņās ierakstītie skaitļi tieši tādā secībā, kā tie ierakstīti tabulā. Starp katriem diviem blakus skaitļiem ievaddatos ir viena tukšumzīme.


Izvaddatu raksturojums

Izvaddatu vienīgajā rindā jāizvada divi veseli nenegatīvi skaitļi, kas atdalīti ar tukšumzīmi – kopējais tabulas rūtiņās ierakstītais nepāra un pāra skaitļu skaits.


Piezīmes

LIO 2015 jaunākās grupas 1. dienas uzdevums


Paraugdati

Stdin
3
20 2 4
Stdout
0 6

Stdin
4
7 2 3 6
Stdout
6 4

Uzdevums tiek aizsargāts ar autortiesībām un tā kopēšana vai neatļauta izmantošana ir aizliegta.