Nosaukums
Lunaparks (luna)
Laika limits
1.00s
Atmiņas limits
256.0 MB
Grūtība
33%

Definīcija

Viena no atrakciju parka "Lunaparks" izklaidēm ir braukšana ar elektromobiļiem. Pavisam ir M elektromobiļi, kas numurēti ar naturāliem skaitļiem pēc kārtas, sākot no 1. N bērni stāv rindā, lai varētu pavizināties ar elektromobiļiem.

Katram elektromobilim ir noteikts viena brauciena ilgums (maksimums 15 minūtes) un tajā vienlaicīgi var atrasties tikai viens bērns. Tikko elektromobilis atbrīvojas, nākošais rindā stāvošais bērns tajā iekāpj un sāk vizināties. Ja vienlaicīgi atbrīvojas vairāki elektromobiļi, vispirms tiek aizņemts elektromobilis ar mazāko numuru.

Uzrakstiet programmu, kas nosaka, kāds būs tā elektromobiļa numurs, ar kuru vizināsies pēdējais rindā stāvošais bērns!


Ievaddatu raksturojums

Ievaddatu pirmajā rindā doti divi naturāli skaitļi N (bērnu skaits) un M (elektromobiļu skaits), kas atdalīti ar tukšumsimbolu, 1≤N≤2*109; 1 ≤M≤1000. Faila otrajā rindā doti M naturāli skaitļi, kas atdalīti ar tukšumsimboliem - elektromobiļu braucienu ilgumi minūtēs. i-tais skaitlis rindā ir elektromobiļa ar numuru i brauciena ilgums (1≤i≤M). Katra elektromobiļa brauciena ilgums ir vismaz viena un ne vairāk kā 15 minūtes.


Izvaddatu raksturojums

Izvaddatu vienīgajā rindā jāizvada viens naturāls skaitlis - tā elektromobiļa numurs ar kuru vizināsies pēdējais no rindā stāvošajiem bērniem.


Piezīmes

Uzdevums izmantots Horvātijas informātikas olimpiādē 2003.gadā


Paraugdati

Stdin
3 5
7 8 9 7 8
Stdout
3

Stdin
7 2
3 2
Stdout
2

Stdin
22 5
1 2 3 4 5
Stdout
4

Uzdevums tiek aizsargāts ar autortiesībām un tā kopēšana vai neatļauta izmantošana ir aizliegta.