Nosaukums
Dārgumi ir tur, kur ir "X" (luckyx)
Laika limits
0.10s
Atmiņas limits
32.0 MB
Grūtība
90%

Definīcija

Pirāti, laupītāji un daudzi citi vietu, kur noslēpj dārgumus, parasti atzīmē ar zīmi "X". Taču daudzi šādi dārgumi ir palikuši aizmirsti, un vēl nav atrasti. Lai atvieglotu dārgumu meklējumus, 21. gadsimtā ir iespējams uzrakstīt algoritmu, kas jebkāda veida attēlos (satelīta kartēs, ilustrācijās u.c.) atrod šadas "X" zīmes. Jūsu uzdevums dotai figūrai "X" atrast tās centru. Par "X" centru tiek uzskatīts tās staru nogriežņu krustpunkts (skat. ilustrāciju). Par zīmi "X" tiek uzskatīta jebkura figūra, kurai:

  1. Ir tieši 12 malas.
  2. Sākot no kādas ieliektās virsotnes, secīgi virsotņu leņķi ir: 270°, 90°, 90°, 270°, 90°, 90°, 270°, 90°, 90°, 270°, 90°, 90°.
  3. Pa pāriem pretējās malas ir vienāda garuma un paralēlas (izriet no 2. īpašības).

 Ilustration

Figūras "X" piemērs. Sarkanais punkts tiek uzskatīts par "X" centru. Ar vienādas krāsas "//" tiek apzīmēti vienāda garuma nogriežņi. Dzeltenie nogriežņi no centra apzīmē "X" figūras starus.


Ievaddatu raksturojums

Doti 12 punkti, katrs savā rindā, kas veido "X". Katrs punkts tiek dots kā x un y daļskaitļu koordinātes, kas atdalītas ar vienu atstarpi (–105 ≤ x, y ≤ 105).

Tiek garantēts, ka figūras punkti tiek doti secīgi, pretēji pulksteņrādītāja virzienam, sākot no kādas ieliektās virsotnes.


Izvaddatu raksturojums

Izvadiet figūras "X" centra koordinātes x un y, atdalītas ar atstarpi un noapaļotas līdz veseliem skaitļiem. Apaļot vajag uz tuvāko veselo skaitli (ja ir divi tādi skaitļi, tad uz lielāko).


Piezīmes

Ieliekta virsotne - virsotne, kuras iekšējais leņķis figūrā ir > 180°.

Apakšuzdevuma apraksts Punktu skaits         
"X" ir orientēts tā, ka tā stari ir paralēli koordināšu asīm, pie tam visi stari ir vienāda garuma. 10
"X" ir orientēts tā, ka tā stari ir paralēli koordināšu asīm, bet stari var būt dažāda garuma. 10 
"X" var būt patvaļīgi orientēts, bet visi stari ir vienāda garuma. 10
Bez papildus ierobežojumiem. 20
Kopā:    50

Paraugdati

Stdin
-0.34889 1.18067
-7.34736 1.32691
-7.38915 -0.672649
-0.390673 -0.81889
-0.432456 -2.81845
1.56711 -2.86024
1.60889 -0.860673
3.60845 -0.902456
3.65024 1.09711
1.65067 1.13889
1.75513 6.1378
-0.244432 6.17958
Stdout
1 0

Uzdevums tiek aizsargāts ar autortiesībām un tā kopēšana vai neatļauta izmantošana ir aizliegta.