Nosaukums
Lielais trīsstūrveida laukums (ltl)
Laika limits
1.00s
Atmiņas limits
256.0 MB
Grūtība
40%

Definīcija

Lielais trīsstūraveida laukums (LTL) ir taisnleņķa trīsstūris, kura katešu garumi ir attiecīgi M un N vienības. Nepieciešams pēc iespējas lielāku LTL daļu noklāt ar flīzēm, kuru izmērs ir 1*1 vienība. Flīzēm cieši jāpieguļ savā starpā un pie LTL katetēm. Flīzes griezt nedrīkst un neviena flīze nedrīkst iet pāri LTL malām. Piemērs, ja M=4 un N=3, redzams zīmējumā.

Flīzes iespējams iegādāties konteineros, katrā no kuriem ir tieši P flīzes. Zināms, ka flīzes tiks iepirktas tikai tik daudz, ka varēs veikt visu LTL flīzēšanu un, iespējams, vienā konteinerā paliks neizmantotās flīzes (noteikti mazāk par P).

Uzrakstiet programmu, kas aprēķina atlikušo flīžu skaitu pēc darbu beigām!


Ievaddatu raksturojums

Ievaddatu vienīgajā rindā dotas trīs naturālu skaitļu M, N un P vērtības, kas atdalītas ar tukšumsimboliem. Zināms, ka 2≤M,N≤2000000000, 100≤P≤10000.


Izvaddatu raksturojums

Izvaddatu vienīgajā rindā jāizvada viens naturāls skaitlis - flīžu atlikums pēc darba beigām.


Piezīmes

Uzdevums izmantots Ukrainas XVI informātikas olimpiādē.


Paraugdati

Stdin
4 3 100
Stdout
97

Uzdevums tiek aizsargāts ar autortiesībām un tā kopēšana vai neatļauta izmantošana ir aizliegta.