Nosaukums
Lielākais kvadrāts (lielkva)
Laika limits
1.00s
Atmiņas limits
256.0 MB
Grūtība
86%

Definīcija

N*N rūtiņu liela laukuma katra rūtiņa ir nokrāsota baltā, melnā vai sarkanā krāsā. No šī laukuma nepieciešams izgriest pēc iespējas lielāku vienkrāsainu (baltu, melnu vai sarkanu) kvadrātu, kura robežas ietu pa sākotnējā laukuma rūtiņu robežām.

 


Ievaddatu raksturojums

Ievaddatos pirmajā rindā dots naturāls skaitlis - laukuma malas garuma N (N≤250) vērtība. Katrā no nākošajām N faila rindām dota N simbolu virkne, kurā var būt tikai burti "B","M" vai "S". j-tais burts faila i+1-ajā rindā norāda laukuma i-tās rindas j-tās kolonnas rūtiņas krāsu. Burts "B" atbilst baltai, "M" - melnai, bet "S" - sarkanai rūtiņai. Virknēs nav atdalošo tukšumsimbolu.

 


Izvaddatu raksturojums

Izvaddatos vienīgajā rindā jāizvada lielākā vienkrāsainā kvadrāta malas garums.

 


Piezīmes

Parauga Piezīme: No dotā laukuma var izgriezt 4*4 rūtiņas lielu melnu kvadrātu, kura kreisais augšējais stūris atrodas 4.rindas 5.kolonnā.

 

Uzdevums izmantots Latvijas 17.informātikas olimpiādes rajona kārtā 2004.gadā


Paraugdati

Stdin
10
BMBMBMMMMM
BBBMMBBBSM
MMBBMMBBMM
MBMBMMMMBB
BBBBMMMMBB
BBBBMMMMBM
BBMBMMMMMM
MMMSSSBBBB
BBBSSSMMMB
MMMSSSBBBB
Stdout
4

Uzdevums tiek aizsargāts ar autortiesībām un tā kopēšana vai neatļauta izmantošana ir aizliegta.