Nosaukums
Lampas (lamps)
Laika limits
1.00s
Atmiņas limits
256.0 MB

Definīcija

Pilī ir apaļa galvenā zāle. Tajā gar sienu izvietotas N lampas, kas numurētas ar skaitļiem pēc kārtas no 1 līdz N. Katra lampa var būt vai nu ieslēgta vai izslēgta. Katrā sekundē lampa ar numuru i (1iN-1) maina savu stāvokli, ja lampa ar numuru i+1 ir ieslēgta, bet lampa ar numuru N maina savu stāvokli, ja lampa ar numuru 1 ir ieslēgta. Lampas stāvokli maina vienlaicīgi.

Jūsu uzdevums - zinot lampu sākotnējo stāvokli kādā laika brīdī, noteikt to stāvokli pēc M sekundēm.


Ievaddatu raksturojums

Ievaddatu pirmā rinda satur divus naturālus skaitļus N (0 < N ≤ 106) un M (0 ≤ M ≤ 109). Nākošās N faila rindas satur informāciju par lampu sākotnējo stāvokli. Informācija par katru lampu dota savā rindā, sākot no lampas ar numuru 1. Ja rindā ir skaitlis 0, tas nozīmē, ka attiecīgā lampa ir izslēgta, bet 1 nozīmē, ka lampa ir ieslēgta.


Izvaddatu raksturojums

Izvaddatiem jāsatur tieši N rindas un jāapraksta lampu stāvoklis pēc M sekundēm. Informācija par katru lampu jāizvada savā rindā, sākot no lampas ar numuru 1.


Piezīmes

Uzdevums izmantots Baltijas 9 .informātikas olimpiādē Tartu(Igaunija) 2003.gadā


Paraugdati

Stdin
3 1
0
0
1
Stdout
0
1
1

Uzdevums tiek aizsargāts ar autortiesībām un tā kopēšana vai neatļauta izmantošana ir aizliegta.