Nosaukums
Lāde (lade)
Laika limits
0.25s
Atmiņas limits
32.0 MB
Grūtība
22%

Definīcija

Annai un Pēterim ir lāde kuras tilpums ir n. Vienu dienu viņi izlēma spēlēt tādu spēli - spēlētāji patvaļīgi savā starpā sadala m bumbiņas kuru tilpumms ir no 1 līdz m un katrā gājienā viens no viņiem ieliek savu bumbiņu lādē. Ja tiek pārsniegts lādes tilpuma limits, zaudē tas spēlētājs, kurš izdarīja pēdējo gājienu. Anna sāk spēli izpildot pirmo gājienu. Kas uzvarēs Anna vai Pēteris, ja abi spēlētēji spēlē optimāli?


Ievaddatu raksturojums

Pirmajā rindā doti 2 skaitļi n un m (1 <= n < m * (m + 1) / 2, 2 <= m <= 20)

Nākamajās m / 2 rindās doti 2 skaitļi Annas bumbiņas tilpums un Pētera.

Nav 2 bumbiņas ar vienādiem tilpumiem


Izvaddatu raksturojums

Jāizvada "Anna uzvar", ja Anna uzvar un "Peteris uzvar", ja Pēteris uzvar.


Paraugdati

Stdin
1 2
1 2
Stdout
Anna uzvar

Stdin
6 4
3 1
2 4
Stdout
Anna uzvar

Uzdevums tiek aizsargāts ar autortiesībām un tā kopēšana vai neatļauta izmantošana ir aizliegta.