Nosaukums
Kvadrātu virkne (kvadvirk)
Laika limits
1.00s
Atmiņas limits
256.0 MB
Grūtība
59%

Definīcija

Visi naturālo skaitļu kvadrāti uzrakstīti virknē augošā secībā pēc kārtas viens aiz otra bez tukšumiem. Virknes sākums izskatās sekojoši:

149162536496481100121144169196225256289324361400441....

Uzrakstiet programmu, kas ievadītam naturālam skaitlim k nosaka, kāds ir šīs ciparu virknes k-tais cipars!


Ievaddatu raksturojums

Ievaddatu vienīgajā rindā dota naturāla skaitļa k vērtība (k≤109 ).


Izvaddatu raksturojums

Izvaddatu vienīgajā rindā jāizvada viens cipars - ciparu virknes k-tais loceklis.


Piezīmes

Uzdevums izmantots Latvijas 16.informātikas olimpiādē 2003.gadā.


Paraugdati

Stdin
40
Stdout
3

Uzdevums tiek aizsargāts ar autortiesībām un tā kopēšana vai neatļauta izmantošana ir aizliegta.