Nosaukums
Krāsainais skaitlis (krskait)
Laika limits
1.00s
Atmiņas limits
256.0 MB
Grūtība
77%

Definīcija

Ir doti trīs naturāli skaitļi. Viena skaitļa visi cipari ir nokrāsoti sarkanā, otra - zilā, bet trešā - zaļā krāsā. No šo skaitļu cipariem nepieciešams izveidot jaunu ("krāsainu") skaitli tā, lai

  • būtu izmantoti visi dotajos skaitļos ietilpstošie cipari (un nekādi citi);
  • gan sarkano, gan zilo, gan zaļo ciparu secība jaunajā skaitlī būtu tāda pati kā dotajos skaitļos;
  • iegūtais skaitlis būtu lielākais iespējamais.

Piemēram, ja dotie skaitļi ir 712 , 35319 un 2090, tad krāsainais skaitlis ir 735321912090 (sarkanie cipari ir pasvītroti, bet zilie izcelti ar trekno fontu). Uzrakstiet programmu, kas dotiem skaitļiem atrod šo krāsaino skaitli!


Ievaddatu raksturojums

Ievaddatu pirmajā rindā dota sarkanā, otrajā - zilā, bet trešajā - zaļā skaitļa vērtība. Zināms, ka neviena dotā skaitļa vērtība nepārsniedz 109.


Izvaddatu raksturojums

Izvaddatu vienīgajā rindā jāizvada iegūtais krāsainais skaitlis.


Piezīmes

Uzdevums izmantots Latvijas 17.informātikas olimpiādes rajona posmā jaunākajai klašu grupai 2004.gadā.


Paraugdati

Stdin
712
35319
2090
Stdout
735321912090

Uzdevums tiek aizsargāts ar autortiesībām un tā kopēšana vai neatļauta izmantošana ir aizliegta.